Support

Vi hjälper dig gärna med frågor om programvaran och ditt användande. Logga in i Helpdesk eller kontakta vår support.
support[a]flexite.com
Logga in i Helpdesk

Skapa obegränsat med applikationer på en enhetlig low-code plattform

Se vad flexite kan göra inom några vanliga tillämpningsområden.

Kontaktcenter

Underlätta kontakten med er, avlasta specialister och få en effektivare och säkrare handläggning med kortare väntetider.

Avvikelsehantering

Hantera risker, tillbud, incidenter, skador och andra avvikelser inom vård, omsorg, arbetsmiljö, miljö, kvalitet m.m.

E-förslag

Säkerställ hanteringen av förslag, medborgarförslag och e-petitioner och garantera svar till användarna.

Exempel på applikationer som våra kunder redan skapat

A
Aktivitetshantering / Anställningsprocessen / Arbetshändelserapportering / Arbetsmiljöavvikelser / Arbetsskada till Arbetsmiljöverket / Avtalshantering / Avvikelsehantering
B
Beteendebaserad säkerhet (BBS) / Behörighetshantering / Budgetbeslut
D
Delegeringsprocess
E
E-förslag / Enkätprocess / E-petitioner
F
Facility management / Faktura attest / Felanmälan / Frånvarohantering / Fördelning arbetsmiljöansvar / Förslagsprocess
H
Helpdesk / HR management / HSL avvikelser / Händelserapportering
I
Inköpsprocess / Introduktionsprocess / IT Helpdesk
K
Kampanjprocess / Kemikaliegranskning / Kontaktcenter / Kontohanteringsprocessen / Kreditgodkännande / Kränkande behandling / Kundansvar / Kundförfrågning / Kundklagomål / Kundtjänstprocess / Kvalitetsavvikelser
L
LAB avvikelser / Lean Management / Lex Maria utredning och anmälan / Lex Sarah utredning och anmälan / Linjeorganisationsförändring / Läkarutlåtande färdtjänst / Läkemedelsbiverkan
M
Modifiering
O
Offertprocessen / Omsorgsavvikelse / Orsaksanalys
P
Personalförändring / Processförbättringar / Produktförändringar / Produktionsavvikelse / Projektplanering
R
Rehabiliteringsprocess / Reklamationsprocess / Rekryteringsprocessen
S
Skaderapportering / Skyddsronder / SoL/LSS avvikelser / Studentavvikelse / Ständiga förbättringsprocessen / Supportprocessen / Synpunktshantering / Systematiskt brandskyddsarbete / Systemfelmeddelanden / Säkerhetsanalys / Säkerhetsbesök (BBS, Safety visit) / Säkerhetsrondering
T
Tidrapportering / Tillbudsrapportering / Tillsynsprocess / Trygg hemgång
U
Underhållsrapportering / Uppdragsprocess / Uppgifter riskklassning / Upphandlingsuppdrag / Utbildningsprocess / Utveckla tjänst / Utvecklingsönskemål
V
Vikariehantering / Vårdavvikelser / Vårdbehov / Vårdutförande
Å
Återbetalningshantering / Återgång till arbete
Ä
Ändringsprocessen / Ärendehantering

Mer om low-code plattformen

Varför flexite

Fördelarna med low-code plattformen flexite.

Upptäck plattformen

Skapa skräddarsydda applikationer utan att koda.

Integrationer

Kraftfulla integrationer till andra system.

Så köper du flexite

Beställ direkt av oss eller via våra återförsäljare.